szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Regulamin rad pedagogicznych w placówce oświatowej

  TERMIN:

  5 listopada 2020, godz. 16.00 – 19.00

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  6x45 minut

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  Regulamin rady pedagogicznej w placówce oświatowej

  1. Podstawa prawna tworzenia przepisów wewnątrzszkolnych.
  2. Rola Regulaminu Rady Pedagogicznej w wewnątrzszkolnym systemie aktów prawnych.
  3. Zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej.
  4. Zapisy konieczne i zbędne w regulaminie.
  5. Wzory dokumentów ujętych w regulaminie.
  6. Praca nad stworzeniem regulaminu rady w placówce
  7. Analiza typowych błędów

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy, kadra zarządzająca placówką, nauczyciele

  TRENER:

  Doświadczony trener kadry oświatowej, wieloletni pracownik kadry zarządzającej w jednostce budżetowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych – główne obszary: prawo oświatowe, kontrola zarządcza, ewaluacja i EWD. Trener w warsztatach autoprezentacji, poprawności językowej i netykiety oraz zarządzania emocjami. Uczestniczyła w realizacji projektów unijnych dla uczniów i nauczycieli (m.in. Akademia Menagera Oświaty, Kadra na 6, Kształtowanie Kompetencji Kluczowych Uczniów, Pilotaż Sukcesem Zmian). Pełniła funkcję konsultanta edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Jest trenerem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacji WSiP, H&G Akademii Biznesu i Rozwoju Osobistego oraz Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Jako trener pracuje również we własnej firmie WHOLEDUCATION, koncentrując się na tutorialach oraz metodach szybkiego czytania i efektywnego uczenia się. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Trenerów Grupowych, studiów podyplomowych z zakresu etyki i filozofii oraz edukacji regionalnej. Jest także absolwentką filologii polskiej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Trener metod szybkiego czytania i uczenia się. Posiada doświadczenie zawodowe w opracowywaniu programów autorskich, organizacji i prowadzeniu szkoleń, doradztwie prawnym, sesjach tutorskich, przygotowywaniu programów i materiałów szkoleniowych, rekrutacji i współpracy z pracownikami dydaktycznymi oraz administracji i obsługi, organizacji pracy placówki. Współpracuje z OKE w Jaworznie, Krakowie i Poznaniu. Wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Kolegium Jagiellońskiego. Liderka  zespołu ds. EWD,  zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej i liderka matur w placówkach oświatowych.

  CENA SZKOLENIA:

  179 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z wymogami MEN

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO