szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Opiekun stażu – wieloaspektowe wsparcie nauczyciela obywającego staż

  TERMIN:

  8 października 2020 r., godz. 17.30-19.30

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  2 godziny

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Źródła prawa krajowego,
  2. Podstawy prawne awansów zawodowych,
  3. Harmonogram zadań związanych z awansem zawodowym,
  4. Współpraca z nauczycielem odbywającym staż
   • Etapy rozwoju współpracy,
   • Rola opiekuna stażu i jego zadania,
   • Propozycje oceny dorobku zawodowego,
   • Plan rozwoju zawodowego – ocena
   • spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego zgodnie z przepisami w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
  1. Postępowanie kwalifikacyjne:
   • Arkusz analizy formalnej, protokół posiedzenia komisji, formułowanie pytań,

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Nauczyciele będący opiekunami nauczycieli odbywających staż

  TRENERZY:

  posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, wieloaspektowe spojrzenie na pracę szkoły z perspektywy doświadczeń i kompetencji zawodowych. Posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkoły we wszystkich jej obszarach. Ponadto posiadają doświadczenie eksperckie w zakresie awansu zawodowego, są autorami i współautorami wielu innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych oraz materiałów fakultatywnych dla dyrektorów gdańskich placówek oświatowych. W swoim dorobku zawodowym mają również realizacje licznych projektów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych oraz są autorami licznych scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Inicjatorzy i inspiratorzy wielu działań dla dzieci z gdańskich placówek oświatowych. Propagatorzy nowoczesnych metod pracy i trendów w edukacji.

  CENA SZKOLENIA:

  59 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z wymogami MEN

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO