szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Konstruowanie gier matematycznych

  TERMIN:

  13 i 15 października 2020, godz. 16.00-19.30 (szkolenie 2-dniowe)

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  7 godz. dydaktycznych plus przerwa

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  Część wykładowa:

  Rodzaje gier matematycznych stosowanych na zajęciach

  Wykorzystanie gotowych wzorców projektowych gier wraz z omówieniem

  • Gry dla klas 1-3
  • Gry dla klas 4-6
  • Gry dla klas 7-8

  Psychologiczne i praktyczne aspekty użycia gier edukacyjnych podczas zajęć w szkole o Mechanizmy growe zwiększające zaangażowanie uczestników

  Część praktyczna:

  Opracowanie dwóch gier matematycznych w oparciu o zaprezentowane schematy rozgrywek  Stworzenie scenariusza zajęć polegającego na tworzeniu gry z uczniami podczas zajęć Przetestowanie stworzonych gier z grupą

  ADRESACI SZKOLENIA:

  nauczyciele szkół podstawowych

  TRENERZY:

  Marcin Łączyński – Prezes InteliGames, autor kilkudziesięciu gier szkoleniowych, edukacyjnych, autor rozrywkowych gier planszowych ukazujących się w kilkunastu krajach świata. Z wykształcenia medioznawca, marketingowiec i statystyk. Współwłaściciel firmy badawczo-doradczej SMD Research. W InteliGames zajmuje się tworzeniem modeli i algorytmów do gier, a także narzędziami i technikami wzmacniającymi efekty edukacyjne. Autor bloga gry-szkoleniowe.blogspot.com oraz wydanej w 2013 i wyróżnionej przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu książki „Gry Szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”. Członek ISAGA (International Simulation And Gaming Association), członek rady programowej Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Fan gier, grywalizacji i ich zastosowań praktycznych.

  Andrzej Sikora – matematyk i pedagog specjalny w swojej pracy inspirujący się Januszem Korczakiem. Miłośnik gier planszowych w towarzystwie dzieci i dorosłych, prowadzący koła gier planszowych, wieloletni wychowawca kolonijny. Pomysłodawca projektu Planszówkowy Szlak. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą zarówno w formie dydaktycznej, jak i wychowawczo rekreacyjnej. Prywatnie zapalony gracz, w wolnych chwilach basista w zespole rockowym. Jego atutami są empatia i nietuzinkowość. Uwielbiany przez dzieci za poczucie humoru i poświęcaną im uwagę. Lubiany i szanowany przez rodziców za troskę roztaczaną wokół ich dzieci i budowane przez to poczucie bezpieczeństwa.

  CENA SZKOLENIA:

  220 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z wymogami MEN

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO