szkolenia i warsztaty

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Oferujemy Państwu dwa rodzaje szkoleń

  Szkolenia stacjonarne

  Szkolenia stacjonarne

  Szkolenie on-line

  Szkolenie on-line

  Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia on-line

  Konstruowanie Gier matematycznych

  Konstruowanie gier matematycznych

  Szkolenie on-line


  Termin: 

  10 i 12. listopada 2020, godz. 16.00-19.30 (szkolenie 2-dniowe)


  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych

  Holistyczna Metoda Lingwistyki stosowanej, z wykorzystaniem gier, fabularyzacji, edutainment oraz innych nowoczesnych i alternatywnych metod nauczania

  Escape roomy sposobem na zaktywizowanie uczniów i utrwalenie wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty

  Szkolenie on-line


  Termin: 
  17 i 18 listopada 2020,  godz. 17.00 (szkolenie 2-dniowe)
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: 

  Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych.

  Szkolenia w przygotowaniu

  metoda TIK

  Metoda TIK, czyli jak zyskać zaangażowanych Uczniów podczas nauczania zdalnego? – szkolenie online

  Szkolenie on-line

  Zapisz się na listę oczekujących, klikając w przycisk poniżej.
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Nauczyciele zainteresowani wzbogaceniem warsztatu pracy o metody wykorzystujące najnowsze technologie

  Sketchonoting

  Sketchonoting

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: nauczyciele chcący zgłębić sketchnoting oraz chcący przekazać swoim uczniom nowe sposoby robienia notatek z lekcji i nie tylko


  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych, zajmujący się sprawami organizacyjnymi tych jednostek, odpowiedzialnymi za kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

  Szkolenie on-line


  Termin:  Termin szkolenia zostanie podany niebawem
  Czas trwania szkolenia: 8 x45min plus przerwa godzinna
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Naucyciele kontraktowi rozpoczynający awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciele kontraktowi będący w trakcie realizacji awansu zawodowego. 

  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla pracowników średniego szczebla organizacji oraz osób zarządzających

  Prawo w placówce oświatowej - karta nauczyciela, kodeks pracy, prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych

  Prawo w placówce oświatowej - karta nauczyciela, kodeks pracy, prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych,

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli będących w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: 

  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów wszystkich rodzajów placówek oświatowych.

  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane  dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących zarówno z dziećmi, ich rodzicami oraz innymi osobamiw zespole.

  Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w oparciu o system kancelaryjny bezdziennikowy

  Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w oparciu o system kancelaryjny bezdziennikowy

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych.

  TIK i metody aktywne receptą na sukces na egzaminie (ósmoklasisty)

  TIK i metody aktywne receptą na sukces na egzaminie (ósmoklasisty)

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, którzy są  zaangażowani w przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych po klasie ósmej szkoły podstawowej.

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela kontraktowego

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela kontraktowego

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli będących w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

  Praktyczne zastosowanie technologii informatycznych w kontroli zarządczej i nadzorze pedagogicznym

  Praktyczne zastosowanie technologii informatycznych w kontroli zarządczej i nadzorze pedagogicznym

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Dyrektorzy oraz wicedyrektorzy placówek oświatowych

  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli będących w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dylomowanego.

  Odkrywanie regionu jako alternatywa dla edukacji w szkolnych ławkach

  Odkrywanie regionu jako alternatywa dla edukacji w szkolnych ławkach

  Szkolenie on-line

  Termin: Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia:  Szkolenie jest adresowane głownie dla nauczycieli i edukatorów, którzy cenią sobie aktywne metody pracy z uczniami.

  Jak uczyć programowania w języku Pythona?

  Jak uczyć programowania w języku Pythona?

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla osób uczących dzieci programowania w języku Pythona oraz pragnących urozmaić prowadzenie zajęć.

  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Pracownicy placówek oświatowych.

  Prawo rodzinne w oświacie

  Prawo rodzinne w oświacie

  Szkolenie on-line

  Termin:  Termin zostanie podane wkrrótce
  Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
  Adresaci szkolenia: Pracownicy placówek oświatowych.

  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO