Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO

  LEX EDUCATIO

  Realizujemy zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli.
  Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 56/2020

  Naszą ofertę adresujemy do:

  • nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • kadry kierowniczej oświaty,
  • doradców metodycznych,
  • pracowników nadzoru pedagogicznego,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • rodziców,
  • uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych przez nas projektach edukacyjnych.

  Wizja i cele

  • podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
  • wsparcie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych.

  Zadania statutowe

  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych,
  • organizowanie szkoleń i kursów doskonalących kompetencje zawodowe,
  • organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów naukowych,
  • tworzenie i realizacja programów wsparcia szkół i placówek,
  • działalność promocyjno-wydawnicza.

  Dlaczego warto szkolić sięw Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalnia Nauczycieli LEX EDUCATIO?

  KADRA

  KADRA

  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO dysponuje kadrą wykwalifikowanych trenerów, edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi.

  SZKOLENIA

  SZKOLENIA

  Dla naszych klientów organizujemy i prowadzimy: szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia otwarte oraz szkolenia on-line, konferencje, warsztaty, seminaria, zespoły samokształceniowe w ramach sieciowania itp.

  E-BIULETYN

  E-BIULETYN

  Wydajemy „e-Biuletyn Oświatowy” – elektroniczne pismo NODN LEX EDUCATIO, w którym publikujemy informacje na temat aktualnych szkoleń organizowanych w ramach NODN LEX EDUCATIO, najnowszych zmian w prawie, a także opracowane przez nasz zespół przydatne wzory dokumentów, rejestrów itp.

  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO