UODO przypomina o ochronie danych w szkołach!

  Szkoły i przedszkola to miejsca przetwarzania danych osobowych – uczniów, pracowników, rodziców – niezależnie od okoliczności. Jak podkreśla UODO, nie można o tym zapominać również w obliczu powrotu do placówek w trakcie trwania pandemii koronawirusa!

   W jakich miejscach szczególnie warto zatroszczyć się o dane osobowe? 

  1. W gabinecie szkolnej pielęgniarki
   Jest to istotne zwłaszcza w kontekście przechowywanej dokumentacji medycznej! Za przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odpowiedzialny jest zarówno dyrektor szkoły, jak i placówka medyczna będąca zewnętrznym podmiotem świadczącym usługi na rzecz szkoły.
   Warto pamiętać, że przepisy o ODO nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych osób w zakresie np. mierzenia temperatury czy przeprowadzania wywiadu dotyczącego objawów choroby!
  2. W gabinecie szkolnego pedagoga i psychologa
   Należy mieć na uwadze, że administratorem danych zawartych w dokumentacji z prowadzonych zajęć w ramach udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dyrektor. Natomiast w przypadku udzielania wsparcia przez odrębną jednostkę, jaką jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, administratorem jest dyrektor poradni!

  Z początkiem nowego roku szkolnego warto zadbać o bezpieczeństwo – nie tylko to dotyczące zdrowia, ale również poprawnego przetwarzania danych!

  Źródło: UODO


  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO