Skąd czerpać wiedzę o zmianach w oświacie?

  Zmiany w oświacie następują szybko, dlatego warto na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy i wytyczne MEN. Prezentujemy, z jakich źródeł najlepiej czerpać sprawdzoną i wiarygodną wiedzę!

  Strony internetowe

  Akty prawne

  • Ustawa Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Ustawa – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
  • Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
  • Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
  • Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)
  • Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551)

  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO