Pracownicze Plany Kapitałowe – zmiany od 4 czerwca 2022 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zmiany od 4 czerwca 2022 r.

W dniu 4 czerwca 2022r. w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszły zmiany, które mają duży wpływ zarówno na uprawnienia jak i obowiązki podmiotów zatrudniających. Zmian jak zwykle jest wiele, poniżej niektóre z nich: 1. Pracodawca nie otrzyma...