Audyt KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności

i

Przeprowadzenie corocznego audytu zgodności:

Zgodność z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Inteorperacyjności na podstawie §20 ust. 2 pkt 14

l

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności:

Zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku wyróżnia podstawowe i najważniejsze zagadnienia dla działów IT. Wśród nich wyróżnia się politykę prywatności, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sieci informatycznej oraz minimalne wymagania dotyczące systemów informatycznych. Dzięki naszej firmie oraz specjalistom posiadającym wymaganą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, wszystkie warunki, które zostały opisane w rozporządzeniu, zostaną przez Państwa firmę spełnione.

Dlaczego warto zlecić nam Audyt KRI?

DOKŁADNOŚĆ

Nasze audyty KRI są precyzyjne, szczegółowe i solidne

SKROJONY NA MIARĘ

Audyt KRI dopasowujemy do potrzeb konkretnej jednostki

FACHOWCY

Nasi audytorzy dysponują doświadczeniem i odpowiednią wiedzą

ADAPTACYJNOŚĆ

Doskonalimy się na bieżąco, wyciągamy wnioski z otoczenia

KLIMAT

Ze zrozumieniem i odpowiedniej atmosferze realizujemy Audyt KRI

WYDAJNOŚĆ

Stawiamy na efektywne dedykowane rozwiązania

KOMUNIKACJA

Jesteśmy cierpliwi i chętnie odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy

ZAANGAŻOWANIE

W realizacje zleceń wkładamy całe serce

OCENA PRZYSTOSOWANIA

Realna ocena stanu faktycznego funkcjionowania placówki. Obiektywne spojrzenie na ewentualne wady oraz dostrzeżenie błędów.

RZETELNY FEEDBACK

Dokładna weryfikacja faktycznego stanu zabezpieczeń systemów.

Korzyści Audytu KRI:

  • $Rzetelna weryfikacja stanu zabezpieczeń systemów IT.
p

Wymagania:

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności określa także konkretne wymagania. Dotyczą bezpieczeństwa i funkcjonowania sieci informatycznych w jednostkach użytku publicznego.
kontrolę dostępu uprawnień,
okresowe dokonywanie analiz ryzyka,
inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania,
realizowanie wewnętrznego audytu KRI,
sumienną kontrolę zgodności systemów IT,
dbanie o bezpieczeństwo poprzez wykrywanie prób nieautoryzowanego dostępu,
realizowanie szkoleń pracowników.

Z

Zalety:

Spełnienie wymaga Audytu KRI przynosi wiele zalet. Realizaja przez zniezależnych ekspertów pozwala przedstawić instytucje wraz z jej działami Teleinformatycznymi jako wiarygodne, które cechują się gotowością do reagowania na zagrożenia dostępu do danch osobowych. Rówież przekłada się to na efektywność pracy intytucji czyli zwiększenie watości. Nie bez znaczenia również pozostaje fakt bycia dostosowanym do aktualnego stanu przepisów prawa a to przekłada się na ochronę zasobów instytucji.