This image for Image Layouts addon

  EDUKACJA
  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

  realizuje zdania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawowodowym nauczycieli. Naszą ofertę adresujemy do nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, oświatowej kadry kierowniczej, doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców.
  WIĘCEJ INFORMACJI
  RODO

  RODO
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  oferujemy Państwu kompleksową obsługę Państwa firmy / instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  WIĘCEJ INFORMACJI
  MEDYCYNA

  MEDYCYNA
  WSPARCIE DLA MEDYCYNY

  WKRÓTCE
  AUDYT KRI  SYGNALIŚCI

  WSPARCIE DLA JST
  AUDYTY KRI

  oferujemy Państwu kompleksową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu obowiązujące rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności na podstawie §20 ust. 2 pkt 14
  WIĘCEJ INFORMACJI

  WSPARCIE DLA BIZNESU
  SYGNALIŚCI

  WKRÓTCE
  ponad
  0
  zrealizowanych szkoleń
  ponad
  0
  przeszkolonych nauczycieli
  ponad
  0
  wdrożeń RODO
  ponad
  0
  przeszkolonych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO