LexEducatio

Wsparcie i szkolenia prawne dla oświaty, biznesu i administracji

LexEducatio

Wsparcie i szkolenia prawne dla oświaty, biznesu i administracji

LexEducatio

Wsparcie i szkolenia prawne dla oświaty, biznesu i administracji

LexEducatio

Wsparcie i szkolenia prawne dla oświaty, biznesu i administracji

KONTROLA ZARZĄDCZA

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W TWOJEJ PLACÓWCE

Kontrola zarządcza to jedno z najważniejszych zagadnień w zarządzaniu placówką oświatową. Dyrektorzy co roku zmagają się z nadzorowaniem pracy szkoły. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w placówce oświatowej dla zapewnienia realizacji jej celów i wynikających z nich zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
oferujemy Państwu kompleksową obsługę Państwa firmy / instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

SYGNALIŚCI

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Wdrożenie mechanizmów związanych z procesem zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o Dyrektywę 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Oferujemy doradztwo i pomoc zarówno przy realizacji zasady konkurencyjności jak i w postępowaniach wynikających z ustawy PZP.

AUDYTY KRI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu obowiązujące rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności na podstawie §20 ust. 2 pkt 14

O Nas

Od 2017 roku zajmujemy się kompleksowym wsparciem oświaty, biznesu i administracji publicznej w zakresie budowania bezpiecznych rozwiązań dla w/w instytucji, poprzez kompleksowe wdrażanie RODO, audyty zgodności z KRI , pełnienie funkcji sygnalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa.

Doświadczeni specjaliści

Nasi specjaliści wdrażają procedury ochrony danych osobowych w różnych firmach już od kilku lat. Wdrożenia dokonują prawnicy, certyfikowani Inspektorzy Ochrony Danych oraz informatycy specjalizujący się w ochronie danych osobowych.

Kilkaset wdrożeń przepisów RODO

Przez ostatnie lata dokonaliśmy kilkuset wdrożeń przepisów RODO w placówkach oświatowych, JDG, placówkach medycznych, spółkach. Dzięki dużemu doświadczeniu dostarczamy klientom profesjonalne usługi.

Tysiące przeszkolonych pracowników

Przez ostatnie lata przeszkoliliśmy wielu pracowników oświaty i placówek medycznych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, przedstawicieli firm, spółek oraz ich pracowników, a także nauczycieli.

ponad

zrealizowanych szkoleń

ponad

przeszkolonych nauczycieli

ponad

wdrożeń RODO

ponad

przeszkolonych pracowników JST

Nasza Strategia

Każdego dnia staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom. Nasza oferta jest zawsze spersonalizowana a tym samym doskonale dostosowana do potrzeb konkretnej instytucji a tematyka prowadzonych przez nas szkoleń bazuje na bardzo dobrej znajomości Państwa bieżących potrzeb oraz indywidualnym podejściu do klienta. Oferowane przez nas tematy szkoleń bazują na znajomości Państwa bieżących potrzeb i indywidualnym podejściu do klienta.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Odpowiemy na twoje pytania i pomożemy!